Papírhajó - Primér/Primőr

 Csoda_Betlehemben.jpg

Pusztai Ilona

 „Úgy hallottuk, megszülettél, /szegények királya lettél.”

 

Könyvek tucatjai dolgozták már fel Jézus születésének történetét. Az idei ünnepi kínálatból kiemelhetjük Lackfi János: Igaz mese karácsonyról című könyvét, amely modernizálva, a mai gyerekek szemléletmódját, világképét követve meséli el a Megváltó születésének legendáját. Miben tud Laik Eszter Csoda Betlehemben. Az első karácsony története című meseregénye újat mondani tehát?

A könyvben megírt történet erősen támaszkodik a Bibliára, sőt annak szövegét tisztelve idézi ismert fordulatait: „Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse!”, „József, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert a Szentlélektől fogant. Fiút szül, akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneitől”. A vallásos tartalom hitelességére a kötet lektorának, Bokros Levente egykori váci lelkipásztornak a személye a garancia. Laik Eszter könyve a két legismertebb evangélium: Máté és Lukács krónikájának eseményeit összeolvasztva meséli el Jézus születését. Máté evangéliumából átveszi József álomlátását gyermeke származásának angyali üzenetéről, a napkeleti bölcsek látogatását Heródes udvarában és a háromkirályok tisztelgését a kisded Jézusnál, míg a Lukács evangéliumból az angyali üdvözletet, Mária és Erzsébet találkozását, a népszámlálás miatti betlehemi utazást és a pásztorok imádását. A hét epizódból álló történet hét fejezetre osztódik, ez egyben az egyik bibliai szent szám: az isteni tökéletességnek (három) és a világteremtés teljességének (négy) összege. Ez a hármas-négyes tagolódás a könyv szerkezetét is meghatározza: az első három fejezet ‒ az angyali üdvözlet, Mária és Erzsébet találkozása, József látomása ‒ a születésmítosz előzményét eleveníti fel, míg az azt követő négy epizód a december 24-e éjjelen kezdődő és január 6-án Vízkereszt napjával záruló karácsonyi ünnepkör legfontosabb eseményeit idézi meg.   

Bár Laik Eszter hűen követi az evangéliumok eseménytörténetét, mégsem csupán egy vallásos gyerekbiblia az eredmény, hanem a jézusi születéstörténet szépirodalmi feldolgozása. A részletgazdag tájleírások, pár vonással érzékletesen és plasztikusan megrajzolt alakok, a mindennapi életet bemutató helyzetképek és áradó mesélőkedv révén olyan mértékben elvarázsolja olvasóit, hogy teljesen belefeledkezünk a történetbe. Átérezzük Mária riadalmát és örömét, mikor Gábriel arkangyal meglátogatja, és aggodalmát, hogyan fogadja majd jegyese, József a hírt. Máriával és Szürkével, a szelíd csacsival szenvedünk a tavaszi hőségtől, és együtt biztatjuk a fáradt a szamarat, csak egy kicsit tartson ki, mindjárt odaérünk Zakariás és Erzsébet házához. Átéljük a betlehemi utazás viszontagságait és József egyre fokozódó izgalmát, hogy mielőbb szállást találjon feleségének a zsúfolásig telt Betlehemben. Szinte látjuk, ahogy a tüzet körülülő, Dávid király hőstetteit felidéző pásztorok szemét elkápráztatja az aranyban fürdő angyali látomás, majd fülünkben csengenek a zsoltárok, amivel a kis Jézust és szüleit megörvendeztetik. Érezzük a tömjén és mirha illatát, halljuk az aranydukátok csörgését, melyeket a három Napkeleti bölcs hozott ajándékba a kisdednek, és örülünk, hogy felismerik Heródes nyájas szavai mögött a gonosz szándékot, elkerülik a király csapdáját. 

Laik Eszter ügyesen egyensúlyoz. Jó érzékkel vegyíti a szakrális és a profán elemeket mind a történetmesélésben, mind a nyelvhasználatban, könyve így nem válik sem szájbarágós, bugyuta mesévé, sem száraz bibliai tanmesévé, se túlzottan patetikus történetté. Egyfajta kortalan, miden korosztályt megcélzó mű született, olyan mese, amely nemcsak a gyermeki lélekhez tud közel kerülni, de a felnőttekben is felébresztheti sokszor már feledésbe merült gyermeki énjüket, és előhívhatja bennük a naiv rácsodálkozás elveszettnek hitt gyermeki képességét. 

Külön érdemes kiemelni Szimonidesz Hajnalka festményekként ható illusztrációit. Légiesen elnyújtott alakjai, a Szentföld ábrázolása, a képek színvilága a „Napút festője”, Csontváry Koszta Tivadar biblikus témájú műveinek naiv vallásos hitét idéz fel a szemlélőjében. Szerző és illusztrátor úgy alkotnak egységet, hogy a szöveg és a képi világ nem elnyomja, hanem kiegészíti egymást.

Bár a Csoda Betlehemben hűen követi a Biblia eseménytörténetét, mégis Laik Eszter irodalmilag ihletett feldolgozása nemcsak a vallásos családok számára teheti az adventi hangulatot még ünnepibbé, de olyan nem hívő családoknak is ajánlható, akik csak szeretnék a gyermeküket megismertetni az ünnep keresztény gyökerével.

 

(Laik Eszter: Csoda Betlehemben. Az első karácsony története, ill. Szinomidesz Hajnalka, Arcus Kiadó, Vác, 2022, 48 oldal, 4490 Ft)          


 

Főoldal                                              

 

2022. december 23.
Hamvas Napok BalatonfüredenÁllami kitüntetések a nemzeti ünnep alkalmábólPrózagála Békés megyei írókkalMeghirdették a Janikovszky Éva meseíró pályázatot
Banner Zoltán tárcái Egressy Zoltán tárcái Gömöri György tárcáiVöröskéry Dóra tárcái
Erdész Ádám: Melyik a járható út?Mátkaság a dinasztikus érdekek árnyékában
Szekrényes Miklós: Az üzenetBálity Csaba: Veszett fejsze
Böjti halak havaÚj év, új bor – avagy januári szőlőségeink
Győri László verseiFalcsik Mari: Nyárvég, búcsúFekete Vince verseiAndré Ferenc versei
Ecsédi Orsolya novellái Első munkanapom – Veres Tamásné Háy János-paródiájaBilincsfétis, hóhérbűvölet – Az elnyomás metaforái PetőfinélKürti László novellái
Bejelentkezés


A regisztrációhoz kattintson ide!
MegrendelésArchívumFedélzeti naplóImpresszum
Csatlakozz a facebook - oldalunkhoz!

BárkaOnlineJókai SzínházBékéscsabaNKApku_logo.png