Hírek

 

 gitar.jpg

 

 Pályázati felhívás

- Köszönjük, Magyarország!

 

Felhívás fiatal írók és költők, valamint velük együtt pályázó fiatal előadóművészek részére író-olvasó találkozók, könyvbemutatók komplex, összművészeti előadások keretében történő megvalósítására

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Kultúráért Felelős Államtitkársága a „Köszönjük, Magyarország” Program keretében felhívást tesz közzé 18. életévüket betöltött, legalább egy megjelent kötettel rendelkező magyar írók, költők részére - alkotóművészetüket egyedi módon, társművészeti előadók közreműködésével bemutató - a középiskolai korosztálynak szóló író-olvasó találkozó/könyvbemutató tematikájú előadások létrehozására és megvalósítására.

A Támogató (EMMI) célja a Fiatal írók, költők bemutatkozása saját műveik által, kortárs magyar irodalom népszerűsítése és élményszerű megismertetése a középiskolás korú fiatalok körében - a kortárs alkotókkal való közvetlen találkozás keretében. Ehhez teremtette meg a forrást az EMMI, megnyilatkozási és bemutatkozási lehetőséget biztosítva ezáltal a fiatal művészek részére.

A pályázók köre:

18. életévüket betöltött magyar állampolgárságú, életvitelszerűen Magyarország területén élő és alkotó fiatal írók, költők, színészek és zenészek; olyan független alkotók, akiknek a „Köszönjük, Magyarország!” Program keretein belül nincs függőben lévő pályázatuk.

A pályázat módszere:

A fiatal író, költő maga mellé egy ifjú színészt és zenészt választ, aki felolvasást tart a műveiből és zenei betétekkel színesíti versét; majd mindezt közösen, csapatként kompatibilis műsorrá, produktummá formálja.

Ez a fajta „self-promotion” minden résztvevő számára előnyős – fellépési lehetőséget biztosít írók és költők számára, valamint népszerűsíti az előadót és a műfajt egyaránt. Az írókon és költőkön kívül a performance-ban részt vevő zenészek és színészek is lehetőséget kapnak bemutatkozni, nem utolsósorban az előadások regionális mivolta miatt szélesebb körű ismertségre tehetnek szert, mindezt fellépti díjért cserébe.

A jelentkezés csoportosan zajlik, a pályázók (3 fő alkot egy csoportot – 1 fő író/költő, 1 fő színész, 1 fő zenész) egy fiatal színésszel és zenésszel karöltve összeállítanak egy műsort, melyet öt alkalommal az ország különböző régióiban tudnak előadni és népszerűsíteni egy-egy irodalmi performance keretében.

Elsődleges célcsoportunk a középiskolás/gimnazista korosztály. Célunk, hogy a fiatal költőket- írókat/zenészeket/színészeket egy író-olvasó találkozó alkalmával megismerjék - ezáltal élő kultúrát közvetítve a diákoknak.

Köztudott tény, hogy ez a korosztály erősen digitális fókuszú, az elektronikus/digitális tér hatalmas szeletet hasít ki életükből. Az óriási népszerűségnek örvendő közösségi média kizárólag telekommunikációs eszközökön keresztül valósítja meg a fiatalok közti párbeszédet – totálisan mellőzve a személyes találkozások, interakciók élményét. A COVID-19-féle pandémiás helyzet pedig tovább rontott a helyzeten – tekintettel az interperszonális találkozások helyetti online kommunikáció és eszközök térnyerésére.

Alternatívát szeretnénk biztosítani némi edukációs céllal, hiszen ezen korosztály minimális időt tölt olvasással. Az író-olvasó találkozó viszont élőben teremti meg annak lehetőségét; hogy saját korosztálya hiteles, élő közvetítése által esélyt kapjon ez a korosztály egy gazdagabb, színesebb, kulturális tartalommal/élménnyel átszőtt időtöltésre/szórakozásra.

A pályázati cél megvalósításának időtartama:

A teljesítés a megbízási szerződés aláírását követően kezdhető meg, végső határideje: 2022. június 30.

Rendelkezésre álló keretösszeg:

Bruttó 60 millió Ft

Szerződéses tartalom:

A szerződés értelmében a csoportos pályázatot benyújtók a programleírásban részletezett művészeti programot 5 alkalommal kötelesek előadni. Amennyiben valaki kevesebb alkalmat vállal, úgy a támogatási összeg is ennek megfelelő arányban csökken.

Maximálisan igényelhető támogatás:

Bruttó 600 000 Ft csoportos pályázatonként (3 fő), amely résztvevőnként 200 000 Ft/5 alkalom.

Az igényelhető összeg a megbízással összefüggő valamennyi költséget tartalmazza, további költségtérítés vagy egyéb díjazás nem igényelhető sem a programtól, sem a befogadóhelytől.

A szakmai kuratórium döntése alapján a lebonyolító (MMIK) maximum 100 nyertes pályázó csoporttal, egyénenként bruttó 200 000 Ft-os díjazású megbízási szerződést köt.

 

Támogatás jogcíme:

Előadó-művészeti megbízási díj

A megbízási díj magánszemélyeknek bérszámfejtve, egyéni vállalkozóknak és cégeknek számla ellenében kerül kifizetésre. Utóbbi esetben a fellépő művésznek a társaságnál munkaviszonyban, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban, vagy tagi jogviszonyban kell állnia. Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy más jogcím nem támogatott!

 

Az elbírálás és megvalósítás folyamata:

A benyújtott pályázatokat a Magyar Művészeti Innovációs Központ (MMIK) gondozza és készíti elő kuratóriumi döntéshozatalra. A pályaműveket háromtagú zsűri bírálja el, amelynek tagjait a Magyar Írószövetség, a Fiatal Írók Szövetsége és a Petőfi Kulturális Ügynökség delegálja. A kiválasztott jelentkezőkkel a Magyar Művészeti Innovációs Központ szerződést köt.

A nyertes programok megvalósíthatók a pályázatban előzetesen megjelölt helyszíneken, illetve a

„Köszönjük, Magyarország!” Programba regisztrált befogadóhelyek által létrehozott eseményeken egyaránt. A teljesítés megkezdése előtt a helyszíneket minden esetben felkérjük a „Köszönjük, Magyarország!” Program felületén történő regisztrációra, az igazolások feltöltése és a szerződésszerű elszámolás nyomon követhetősége érdekében.

Támogató célja, hogy a programba bekerült produkciók elsősorban vidéki helyszíneken, kultúrházakban, könyvtárakban, múzeumokban, iskolákban, óvodákban, egyházi és szociális intézményekben, klubokban, szabadtéri színpadokon, kisközösségek, helyi szervezetek, alapítványok és egyesületek meghívására és szervezésében kerüljenek bemutatásra. A helyszínek változatos technikai adottságai miatt nagy hangsúlyt kap a programok kialakítása és létrehozása kapcsán az előadóművészek kreativitása az egyedi helyzetek kezelése.

 

A bekerült jelentkező a teljesítési időszak alatt köteles a „Köszönjük, Magyarország!” Program rendelkezésére állni a programban jelölt feltételek és a vállalt alkalmak mértékéig, előzetes egyeztetés értelmében. A bekerült jelentkező vállalja, hogy a lebonyolítóval megkötött megbízási szerződésben foglaltak szerint előadóművészeti produkcióját előadja a befogadó helyszínekkel előzetesen egyeztetettek szerint, illetve a lebonyolító által szervezett alkalmak során előzetes egyeztetést követően.

Jelentkezési határidő:

2021. október 30. 24.00 óra. A Lebonyolító saját hatáskörben meghosszabbíthatja a határidőt.

Jelentkezés módja:

A jelentkezéseket a fenti határidőig a www.koszonjukmagyarorszag.hu honlapon lehet benyújtani csoportos jelentkezéssel.

Eredményhirdetés: 2021. november 15. A nyertes pályaművek beküldőit a döntést követően levélben értesítjük.

Forrás: A „Köszönjük, Magyarország!” Program forrásait az Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosítja az előadó-művészeti többlettámogatás rendszerében.

 

A jelentkezéshez szükséges:

 

Online jelentkezési adatlap kitöltése, a produkció leírásával és a vállalt előadások számának meghatározásával, továbbá a résztvevő személyek megjelölésével

    1. Részletes szakmai önéletrajzok
    2. Nyilatkozatok online kitöltése

Érvénytelen a jelentkezés, amennyiben:

-  az előírt feltételeknek és a kiírásnak a pályázat nem felel meg

-  az adatlap hiányosan lett kitöltve vagy a valóságnak nem megfelelő adatot tartalmaz

-  a szükséges dokumentumok nem kerültek hiánytalanul benyújtásra;

 

A jelentkezés módja és egyéb feltételei:

-   jelentkezni kizárólag elektronikus úton, a www.koszonjukmagyarorszag.hu weboldalon, regisztrációt követően lehet

-  jelentkezni kizárólag 3 fős csoportokban lehet

-  egyszerre csak egy jelentkezés nyújtható be

 

A csoportos jelentkezés módja:

A csoport vezetője egyéni regisztrációját követően létrehozza a csoport jelentkezési lapját. Ezt követően a csoportban lévő alkotótársak az egyéni regisztrációjukat követően csatlakoznak a csoportvezető által létrehozott csoporthoz. A csoportos produkcióval jelentkező előadóművészek anyagának elbírálására azt követően kerül sor, miután a produkcióban részt vevő összes alkotótárs regisztrált és csatlakozott a csoporthoz.

 

Hiánypótlás:

Hiánypótlásnak helye nincs, a hiányosan érkezett jelentkezések nem kerülnek elbírálásraA programba való bekerülés esetén, a megítélt összeg számla alapján vagy bérszámfejtés útján kerül kifizetésre az alábbiak szerint:

A kifizetés két részletben történik: a megítélt összeg 80%-a előlegként, a szerződés aláírását követően, 20%-a az utolsó vállalt alkalom megtartását követően kerül kifizetésre, melynek feltétele a befogadóhelyek képviselője által aláírt teljesítési gazolás és az eseményekről készült minimum 3db fotó benyújtása. A legnagyobb feltölthető állományméret: 10MB

 

Bővebb információ:

www.koszonjukmagyarorszag.hu weboldalon elérhető.

Kérdés esetén, forduljanak kollégáinkhoz alábbi elérhetőségeiken:

 

Mail cím:: info@koszonjukmagyarorszag.hu

A Lebonyolító fenntartja jelen felhívás módosításának jogát.

 


Főoldal

2021. október 20.
Szil Ágnes tárcái Nagy Koppány Zsolt tárcáiGyőrei Zsolt tárcái Éltető József tárcái
Egy nyomasztóan hosszú év történeteiA mérnökök háborúba mentek
Domokos Márton: Mit csinál a polcCsikós Attila: 1990
Katics ága és virága – novemberi bálok és jóslásokBabonák és libák
Márton László: Veronai lovagok harca az óriásokkalTompa Gábor verseiPoós Zoltán: Felragyogó, eszelős fény – Battonya, 1981Tóth Krisztina humoros versei
Fekete Vince: Porlik minta…Kiss László: Édes EmmaBödőcs Tibor: …ha lenne tengerünkHáy János: Szerelmes vers
Márton László: Nibelungok – Negyedik felvonásMárton László: Nibelungok – Harmadik felvonásMárton László: Nibelungok, II. felvonásZalán Tibor: El kell mondanom
Bejelentkezés


A regisztrációhoz kattintson ide!
MegrendelésArchívumProgramokFedélzeti naplóImpresszum
Csatlakozz a facebook - oldalunkhoz!

BárkaOnlineJókai SzínházBékéscsabaNKA