Hírek

 

 __rk__ny_Istv__n_1973.jpg

 

Pályázati felhívás a 2017. évi

Örkény István drámaírói ösztöndíj

elnyerésére

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: MANK) pályázatot hirdet fiatal drámaírók részére. A pályázat szakmai lebonyolítója a Petőfi Irodalmi Múzeum - Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (a továbbiakban: PIM - OSZMI).

 

Az ösztöndíj célja:

Az ösztöndíj célja, hogy segítse új magyar színművek létrejöttét, valamint lehetőséget adjon azon fiatal pályakezdő drámaírók részére, akik eddigi irodalmi vagy színházi munkájukkal igazolják vonzódásukat a műfajhoz.

 

Pályázhatnak:

Az 1977. január 1. után született fiatal drámaírók, akik még nem töltöttek ki 3 ösztöndíjas intervallumot. Már bemutatott dráma vagy publikált kötet, korábbi megjelenés színvonalas orgánumokban, szakmai színtereken előnyt jelent.

Az ösztöndíjat egy egész estére szóló darab tervével lehet megpályázni.

Nem nyújthat be pályázatot felsőfokú oktatási intézménybe beiratkozott hallgató, valamint aki az ösztöndíj ideje alatt központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (PhD-ösztöndíj, az NKA alkotói támogatása, stb.) vagy egyéb alkotói támogatásban részesül. PhD-témával nem lehet pályázni.

 

Ösztöndíjban részesülhet évente: legfeljebb 4 fő

 

Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap, a 2017. január 01. és 2017. december 31. közötti időszakra

 

Az ösztöndíj összege: bruttó 100.000 Ft/hó

Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti levonásokkal csökkentett összeg kerül kifizetésre.

 

A pályázat nyelve: magyar

 

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

1. Adatlap (hiánytalanul kitöltve és aláírva),
2. Nyilatkozat (hiánytalanul kitöltve és aláírva),
3. Szakmai önéletrajz – aláírva,
4. A pályázó irodalmi és/vagy színházi működésének dokumentációja, eddig megjelent és/vagy bemutatott műveinek listája (bemutatott mű hiányában egy korábban, bármilyen műfajban írt alkotásának teljes szövege),
5. Két elismert pályatárs (drámaíró vagy színházi szakember) ajánlása kézzel aláírva,
6. A megírandó mű alapos ismertetése, valamint a készülő drámából egy részlet (jelenet).

A pályázati adatlap és nyilatkozat a pályázati felhívás része, amely letölthető a www.oszmi.hu és a www.alkotomuveszet.hu honlapról.

 

Hiánypótlás:

Hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidő előtt van lehetőség. A hiánypótlásként küldendő dokumentumokat személyesen vagy postai úton, a fent megadott címekre kell eljuttatni.

 

A pályázatok benyújtása:

 

1. Kinyomtatva 6 példányban,

2. valamint elektronikus formában (CD) 1 példányban,

a Petőfi Irodalmi Múzeum - Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézethez (1013 Budapest, Krisztina krt. 57.) postai úton vagy személyesen munkaidőben (hétfő-csütörtök 8-16, péntek 8-14 óráig).

 

Beérkezési határidő: 2017. február 27. hétfő. A postai úton benyújtott pályázatoknak eddig az időpontig be kell érkeznie.

 

Az elbírálás határideje: a beérkezési határidőtől számított legfeljebb 40 munkanap.

 

Hiánypótlás:

Hiánypótlásra a pályázati beadási határidő lejárta előtt van lehetőség. A hiánypótlásként küldendő dokumentumokat személyesen vagy postai úton, a fent megadott címekre kell eljuttatni.

 

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

 

- a pályázati feltételeknek nem felel meg,

- hiányos a mellékelt dokumentáció,

- az adatlap/nyilatkozat/ajánlás hiányos vagy nincs aláírva vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz,

- határidőn túl történik a benyújtása.

 

A pályázat elbírálása:

A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, a PIM - OSZMI által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről vagy visszavonásáról a kuratórium dönt.

A kuratórium tagjai: Radnóti Zsuzsa, dramaturg (a Magyar Színházi Társaság képviselője), Kiss József, rendező, író (a Magyar Teátrumi Társaság képviselője), Lázár Balázs színművész, költő (a Magyar Művészeti Akadémia képviselője), Szálinger Balázs, költő, műfordító (a Magyar Írószövetség képviselője) és Térey János, író, költő, műfordító (a Szépírók Társaságának képviselője).

Az PIM - OSZMI az eredményről a döntést követő 15 napon belül elektronikus úton valamennyi pályázót értesíti és a nyertes pályázók névsorát a szinhaziintezet.hu és a www.alkotomuveszet.hu közzéteszi.

A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, esetleges formai kifogásokat a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül az PIM - OSZMI (1013 Budapest, Krisztina krt. 57.) titkárságán lehet benyújtani személyesen.

 

Az értékelés szempontjai:

Az ösztöndíj felhasználására megadott programterv kvalitása. A pályázó szakmai előélete, művészi munkássága előnyt jelent.

 

Szerződéskötés:

A nyertes pályázóval a szakmai és pénzügyi lebonyolító MANK ösztöndíjszerződést köt. A szerződéskötéshez minden nyertes pályázónak csatlakoznia kell a Magyar Mecénás Programhoz. (http://www.alkotomuveszet.hu/index.php/magyar-mecenas-program)

 

Az ösztöndíj kifizetése:

Az ösztöndíj folyósításáról a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. gondoskodik az ösztöndíjszerződés mindkét fél által történő aláírását követően. Az ösztöndíj vegyes finanszírozású.

 

Időközi beszámolási kötelezettség:

Az ösztöndíjas köteles beszámolni munkaterve megvalósításáról, az alkotás aktuális állapotáról és a munka további menetéről az ösztöndíj ideje alatt.

Az időközi beszámoló tartalmi követelménye:

 

- egy, a pályázáskor beadott ismertetőnél részletesebb szinopszis

- valamint min. 10 A4-es oldalnyi tetszőleges dialógus-részlet a készülő drámából

 

Az időközi beszámoló formai követelménye:

 

- Times New Roman,
- 12 betűméret
- 1,5 sorköz

 

Az időközi beszámoló benyújtásának módja:

1. Kinyomtatva 6 példányban,

2. valamint elektronikus formában (CD) 1 példányban

a Petőfi Irodalmi Múzeum – Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézethez (1013 Budapest, Krisztina krt. 57.) postai úton, vagy személyesen munkaidőben (hétfő-csütörtök 8-16, péntek 8-14 óráig).

 

Az időközi beszámoló várható határideje: 2017. június.

A kuratórium dönt az időközi beszámoló elfogadásáról és az ösztöndíj további folytatásáról.

Az ösztöndíj megvonható vagy részlegesen visszatartható, a nyilatkozatban és a szerződésben foglaltak szerint.

 

Az ösztöndíj lezárása:

Az ösztöndíjasok munkatervük megvalósításáról, eredményeikről – várhatóan 2017 decemberében – kötelesek beszámolni. Az elkészült pályaművet és egy rövid, írásos beszámolót 6 példányban kinyomtatva postán, és egy elektronikus példányban az OSZMI kapcsolattartójának e-mail címére kell megküldeni. Az elkészült dráma elfogadásáról a kuratórium dönt ismételten.

Amennyiben az ösztöndíjas beszámolási kötelezettségeinek nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, az ösztöndíj visszatartható, illetve részlegesen vagy teljes összegben visszakövetelhető.

 

Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége:

Az ösztöndíjas az ösztöndíjjal támogatott munkáinak kiállítása, publikálása esetén köteles az ösztöndíj nevét és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának tényét feltüntetni (pl.: Az alkotó az Emberi Erőforrások Minisztériumának Örkény István ösztöndíjasa.).

 

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ:

Bánpataki Ádám, Petőfi Irodalmi Múzeum - Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet

banpataki.adam@oszmi.hu (+36 1 375 1184/106 mellék)

 

Budapest, 2017. január 18.

 

Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.


Főoldal

2017. február 03.
Vissza
Hozzászólást csak regisztrált felhasználó tehet!
A regisztrációhoz kattintson ide!
A bejelentkezéshez kattintson ide!
Hozzászólások
Még nincs egy hozzászólás, észrevétel sem a cikkel kapcsolatosan.
Ütőér
Márton László tárcái Csehy Zoltán tárcái Lövétei Lázár László tárcái Kiss Judit Ágnes tárcái
Versek
Hartay Csaba verseiOláh András versei Csillag Tamás verseiBalázs K. Attila versei
Prózák
Lehetne rosszabbAbafáy-Deák-Csillag novellái Nagyanyám kalandjaiSoltész Béla novellái
Kritikák
Sötét jóslat„Az ember mindig cifrázza magát”Csodák, tálalva - Molnár Vilmos könyvéről Versküllők és verssávok héthatárán
Esszék, tanulmányok
Egy vonzó költői alkatArany János emlékkönyvi verseirőlNagy Gáspár autoreflexív beszédmódjaÚjraragasztott borítékok nyomában
Drámák
Acsai Roland: Farkasok Pozsgai Zsolt: A SzellemúrnőGyőrei Zsolt – Schlachtovszky Csaba: Jácint pereVörös István: Pisztoly az asztalon
A jó tanuló felel
Nem kötelező
Üzenet a palackban
Tündérkert
Bejelentkezés


A regisztrációhoz kattintson ide!
KezdőlapImpresszumMegrendelésProgramokFedélzeti naplóArchívum

Hírlevél Csatlakozz a facebook - oldalunkhoz!

BárkaOnlineJókai SzínházBékéscsabaNKA