Képzőművészet

  16-trianon_anzix_oriasprint_70cm_035.jpg

 

Szerényi Gábor

 

Trianon – anziksz 100 mondatban

 Az igazságtétel ígérete Sárkány Győző mitikus víziójában

 

1. Útmutató egy nemzeti lelkületű tárlat mentálhigiénésen gyógyító képeihez.

2. Minden, amit itt láthatunk az ősi hazavágyás lelki stációinak megtestesülése.

3. Az elvesztett országrészek pszichikus kataklizmájának mitikus víziója.

4. A nemzeti gyász lélektani topográfiája a mitológia metaforáival.

5. Sárkány Győző, aki művészetének poéta doctusa, nemcsak értő művelője a klasszikus ábrázolásnak.

6. Epikus megjelenítő készségével nézőjét mélylélektanilag motiválja.

7. Bravúros grafikai futamai egyszerre utalnak a kultúra tündöklő zenitjeire és a történelem tragikusan sötétlő szakadékaira.

8. Barokkos motívumai reflektálnak például a versailles-i pompára, a kifinomult ízlés dicsőségére.

9. Arra a végletekig felfokozott művészi gyönyörködtetésre, amelyet a Napkirály, XIV. Lajos megrendelte trianoni épület sugall puszta létével.

10. Az épületen belüli, ötvenkét méter hosszú és hét méter széles Cotelle csarnok, idilli életképeivel, dús brokát burkolatával, öt darab huszonnégy-karú csillárjával a fényűzés netovábbja.

 

05-trianon_anzix_oriasprint_70cm_013.jpg

 

11. A pontos és érzékletes felsorolás, hogy mik alkotják a helyszín díszleteit, mintha allegorikus üzenetet küldenének.

12. A világosság, ami a sötétség komplementere.

13. Az életöröm fekete árnyéka, ami a keserű bánat.

14. A népdalok letisztult és bölcs egyszerűsége, szemben a tomboló hedonizmus dekadenciájával.

15. Ez az artisztikus fioritúrákkal dúsított, önfeledt gazdagságot sugalló kerti pavilonként indult épület gigantikus súlyként komorul Magyarország történelmére.

16. Amikor anyagbéli minőségét taglaljuk, mintha egy ország kivégzőhelyének dermesztő vízióját próbálnánk megragadni azzal, hogy az ítéletvégrehajtók székhelyét felmérjük.

 17. Mintha puszta számokkal felfoghatóvá tehetnénk az elfogadhatatlant.

 18. Hazánk megcsonkítását.

 19. A történelem elemzői, a görög mitológia szerint Kleio múzsa sugallatában írják a krónikát.

20. Első lépés tehát a tudatosítás.

21. Az adatokat tűhegyre venni.

21. A tények mögött pedig lássuk a valóságot.

22. Aztán a tudást, ami derengve velünk, bennünk él, átélhetővé tegyük.

23. A páratlan történelmi tragédiát ne csak számokon, mértékeken át ismerjük.

24. Az esztétika ebben nem csupán elvont filozófiai alapvetés.

25. Pástja, ösztönző spirituális színtere a lélek küzdelmének.

26. Az emlékezés mellett Aoidé, a dal és Meleté, a gyakorlás múzsája, akik megéneklik a titánok harcát és támogatják az esendő embert továbbélni.

27. Sárkány Győző virtuóz grafikai lapjai e jegyben születtek.

28. A haza mártíriumát látja és láttatja.

29. A kollektív tudat és tudatalatti tartományából tudósít.

30. Nem csupán ábrázol.

31. Alászáll a lélek sötétlő mélységeibe.

32. Mint Orpheusz, aki elvesztett kedvese, Eurüdiké után ered az alvilágba, úgy keres és kutat látomásaival.

33. A hazaszeretet a szerelem szinonimája.

34. A mitikus héthúrú lant varázslata nála a fenomenális rajztudás.

35. Grafikai futamairól elhihetjük, hogy táncra indítja a sziklákat.

36. Nemcsak visszakoztatja a félelmetes alvilági őröket, de ártó energiáikat a jó szolgálatába pányvázza.

37. A mennybolt poétikus csatornáit gyógyító áramlatokká köti be.

38. Megszólított figurái némaságukkal is kiadják létük titkait.

39. Egy nyelvet beszélnek képei, s azt csodák csodája, minden nemzet, minden nyelven értheti.

40. Nincs megszépítő hazugság, sem kegyes elhallgatás.

41. A fekete és a fehér minden színt elénk tár.

42. A mélybe vezet – mitikus túra – és nem kerülhetjük el az alvilág lényeit, tényeit.

43. Transzcendens tabló.

44. Archaikus arcok.

45. Koboldok, mint a misztérium kísérőjelenségei.

46. Az uralkodói attitűd portréi, markáns férfi karakterek.

47. Női testek, mint a szenvedély és a szenvedés szinonimái.

48. Erotika és halál egymásba mar, egymásból táplálkozik.

49. A kitárulkozás kísértés és vágy a megigazulásra.

50. Lakodalmi haláltánc.

51. A múló idő kánonja a megújulás reményével.

52. A pokol és a mennyország feszül a mindenségre, s a kettő közt vergődik a teremtett világ.

53. Tornyok, töredékek tóduló tömbjei.

54. A sötét semmi félelmetes végtelensége.

55. Egy kozmikus térben zajló misztériumjáték, aminek nincs ésszel felfogható törvénye.

56. A vak végzetnek kiszolgáltatott ember esendősége.

57. Mindenütt ott az elkínzott szomjúság.

58. A száműzött lélek hazavágyása.

59. Minden apró vonal egy jel.

60. Levelek, szavaknál mélyebbről.

61. Az égbe kiáltó botrányról.

62. Az igazság elvesztéséről.

63. A soha fel nem adható küzdelemről.

64. A szemmel látható zene ez.

65. Átzeng az időtlen tereken.

66. Madarak szállnak.

67. A kerecsensólyom mint hírvivő a Kárpát-medence otthont adó karéjában.

68. Ősi dallam lüktet szüntelen.

69. A magyarság megfeszíttetése.

70. Száműzöttség a saját hazából.

 

26-trianon_anzix_oriasprint_70cm_098.jpg

 

71. Jelek a köveken, az égbolton.

72. Állati, növényi lét patakzó szimfóniája.

73. A kristályszerkezetekbe kódolt képletek.

74. A milliárdnyi fénypont, ami átcikázik a sötétség masszáján.

75. Az örök remény szüntelen hullámzása.

76. Az áldozás keresztszemei.

77. A számkivetettség sziklái.

78. Félelem és remény újra.

79. Az idegenség iszonya, ami átüt az örök hazasóvárgó árva szívén.

80. Miközben minden pillanatban ott a kegyelem szüntelen áradása.

81. Az irgalom áhítata.

82. Mint tibeti imamalom, forognak a világ törmelékei.

83. Folyamatos fohász a feltámadásért.

84. Táguló terek tanítanak.

85. Gyalázat és gyengeség gyötri gyarló szívünk.

86. Ám az elbukó újra és újra a magasság felé fordítja arcát.

87. A mélységből kiált Teremtőjéhez.

88. Mert Isten végtelen terei mind hazavezetnek.

89. A lélek minden moccanata ima.

90. A művészet által megidézett víziók a lélek testi odafordulásai az isteni felé.

91. A megrajzolt világ, ami sorra veszi vergődéseink, tévedéseink, önsorsrontásunk.

92. Felmutatja az önmagába mélyedő esélyét, hogy elérje a benne rejlő belső szellemi magasságát.

93. Bármily félelmetesek legyenek is az igaz ember ellen fenekedő erők, ahogy az írás mondja, aki mindvégig megáll, az megtartatik.

94. Sárkány Győző mitikus ábrázolatai gigászi próbatételeken át küzdenek, vergődnek.

95. Virtuóz játéka archaikus szereplőivel voltaképp beavatási szeánsz jelenetei.

96. Kaotikus kataklizmák csapódnak egymásba.

97. Nincs szavakkal leírható, helyettesíthető történet.

98. Mint a zenében, megzendülnek gigantikus drámai hangzatok, patakzanak mitikus futamok.

99. A képek áradásában a néző, ha kitartóan elmélyül a látásban, – a nietzschei elmélet költői konzekvenciájaképpen – bizton remélheti, hogy a lapokon megjelenített látvány visszanéz rá.

100. Így válik Sárkány Győző monumentális grafikai munkája – a Trianoni anziksz – virtuális világunkban az igazságtétel ígéretévé.

 


Főoldal

2020. június 05.
Szil Ágnes tárcái Nagy Koppány Zsolt tárcáiGyőrei Zsolt tárcái Éltető József tárcái
Egy nagyváradi szállodatulajdonos a legendákban és a történeti szövegekbenErdész Ádám: A meghatározó évszázad történeteiből
BodzavarázsA világ legnagyobb látványossága Csabán
Tóth Krisztina: Fűthető kabátKirály Farkas verseiSzálinger Balázs verseiSzabó T. Anna: Kín
Molnár Lajos: Jó KaresznekKötter Tamás: Fair játék Légrádi Gergely novelláiDöme Barbara: Angyal a pincéből
Zalán Tibor: El kell mondanomMárton László: Nibelungok, I. felvonásMaruszki Balázs: Vasember fiaiTéblábolók, avagy eszetlenül váltjuk a rendszert
Bejelentkezés


A regisztrációhoz kattintson ide!
MegrendelésArchívumProgramokFedélzeti naplóImpresszum
Csatlakozz a facebook - oldalunkhoz!

BárkaOnlineJókai SzínházBékéscsabaNKA