Esszék, tanulmányok

 

uhrinova.jpg 

 

Árgyelán Erzsébet Katalin

 

Szlovák kiadványok Magyarországon

1989–2018

 

Uhrin Erzsébet békéscsabai nyelvészkutató hosszú évek óta foglalkozik a magyarországi szlovák írásbeliség és kiadói tevékenység kutatásával. E kutatómunka eredménye a szerző legújabb, Szlovák kiadványok Magyarországon 1989–2018 című tematikus bibliográfiája, amely tartalmilag, szerkezetileg és szerzői koncepcióját illetően is szerves egységet alkot a 2017-ben napvilágot látott Slovenské písomníctvo v Maďarsku po roku 1989 (A szlovák írásbeliség Magyarországon 1989 után) című, szlovák nyelven kiadott kötettel. Ez utóbbi összegző bibliográfiai áttekintést nyújt az 1989–2016 között Magyarországon megjelent szlovák, szlovák–magyar, valamint részben szlovák nyelvű könyvekről, folyóiratokról, újságokról, elektronikus dokumentumokról és egyéb kiadványokról.

Jelen kiadvány az 1989–2018 közötti időszakban Magyarországon kiadott szlovák, valamint két-, illetve többnyelvű nyomtatott és elektronikus kiadványok, periodikák bibliográfiai összegzése, mely kiterjed a magyarországi szlovák szerzők külföldön megjelent publikációira, továbbá magyar szerzők szlovák témájú, szlovák nyelvű műveire is. Emellett bibliográfiailag feltárja az előző kötetben nem szereplő, valamint a 2016–2018 közötti kiadványtermést, ily módon kiegészítve és kompletté téve a feldolgozott anyagot.

A szerző hét témakörbe (történelem–művelődéstörténet; nyelvészet; néprajz; szépirodalom–irodalomtudomány; oktatás; bibliográfiák–repertóriumok; periodikumok, folyóiratok, újságok) sorolja a kiadvány súlyponti részét képező bibliográfiai leírásokat, és dokumentumtípus, illetve műfaj szerint csoportosítja azokat. Külön fejezetet képez a leírt kiadványok szerzőinek és szerkesztőinek címszavas bemutatása.

Tekintettel a potenciális olvasókra, a kötet háromnyelvű – szlovák, magyar, angol – szerkezete célszerű megoldásnak bizonyul. A fejezet- és alfejezetcímek háromnyelvűek. Ugyanakkor a szlovák nyelvű bevezető tanulmány, valamint a magyar és angol nyelvű részletes rezümé hasonlóképpen összegzi a könyv létrejöttét megelőző kutatási projekt eredményeit, s az összegyűjtött anyag feldolgozásának szakmai szempontjait.

Kutatásai eredményeképpen Uhrin Erzsébet megállapítja, hogy az adott témakörben az 1989–2018 közötti időszakban Magyarországon megjelent kiadványok – beleértve a tankönyveket, CD és DVD lemezeket – száma meghaladja a hatszáz címet. Kiadói elsősorban a szlovák nemzetiségi önkormányzatok, szervezetek, intézmények, szlavisztikai és szlovakisztikai felsőoktatási tanszékek, de akadnak olyan magyar intézmények is, amelyek fontosnak, támogatásra méltónak tartják a hazai nemzetiségi, esetünkben a szlovák nyelvű kiadványok megjelentetését. Megítélése szerint a szlovák nyelvű kiadványok megjelenését mindenekelőtt a hazai és a szlovákiai pályáztatók támogatják. Tematikai megoszlás alapján a történelem–művelődéstörténet témakörben jelent meg a legtöbb kiadvány, ami a szerző szerint azt jelenti, hogy a magyarországi szlovákok érdeklődnek saját múltjuk iránt, s szeretnének a nyilvánosságnak és az érdeklődőknek a jelenben is megmutatkozni. Szép számmal jelentek meg néprajzi tárgyú művek is, ami megerősíti azon korábbi kutatói megállapítást, miszerint a magyarországi szlovákok érzelmileg erősen kötődnek elődeik nyelvéhez és kultúrájához. Meg akarják őrizni, és továbbadni utódaiknak a szokásaikat, hagyományaikat. A szerző úgy véli, a legnépszerűbb kiadványok a szakácskönyvek, minthogy a kutatási időszakban kilenc szakácskönyv látott napvilágot, több mint 2500 példányban.

Nyelvészként Uhrin Erzsébet igen heterogénnek és nyelvészeti szempontból különlegesnek, nagyon érdekesnek tartja a szlovák nyelvű publikációk nyelvezetét. Megállapítja továbbá, hogy a kötetben szereplő könyvek mintegy 60 százalékát eredetileg szlovák nyelven írták, ugyanakkor a szerzők, illetve szerkesztők 70 százaléka a hazai szlovák nemzetiség tagja. A megjelenési adatok tükrében 2004-ben, a 2008–2009-es években, valamint 2016–2018 között jelent meg a legtöbb kiadvány. Említésre méltó megállapítás a szerző részéről, hogy a bemutatott kiadványok tematikai szempontból a nemzetiségi élet minden szegmensét érintik.

„Az összegyűjtött gazdag anyag további kutatási lehetőségeket kínál az érdeklődők számára. A kutatási eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy a magyarországi szlovák nemzetiség alkotó értelmiséggel rendelkezik, amely kész és képes szlovák nyelven színvonalas és igényes szépirodalmi, tudományos és szakmai műveket írni, s ezzel nagymértékben hozzájárul a szlovák nyelv, kultúra és hagyományok megőrzéséhez a jövő számára, valamint a magyarországi szlovák nemzetiségről szóló ismeretek terjesztéséhez és nem utolsósorban származástudatuk, identitásuk és nemzeti/nemzetiségi büszkeségük erősítéséhez” – véli jelen kötetében a szerző.

 

Alžbeta Uhrinová: Slovenské publikácie v Maďarsku 1989–2018. Bibliografia – Slovak Publications in Hungary 1989–2018. Bibliography. Riga: Globe Edit – együttműködésben a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézetével, 2019. 187 p. ISBN: 978-613-9-41720-9

 


Főoldal

2020. július 02.
Szil Ágnes tárcái Nagy Koppány Zsolt tárcáiGyőrei Zsolt tárcái Éltető József tárcái
Búgó gyökerek, avagy zeller a TiszántúlonEgy asztalnál szeptemberben a szentekkel
Poós Zoltán: 1979. december 3. – LőkösházaBabiczky Tibor versei Kopriva Nikolett verseiMarkó Béla versei
Oravecz Imre: AlkonynaplóAbafáy-Deák Csillag: Ad actaMegyeri Edit Tünde: VasárnapTőzsér Árpád: Északi emberek – Naplójegyzetek 2018/19-ből
Márton László: Nibelungok – Harmadik felvonásMárton László: Nibelungok, II. felvonásZalán Tibor: El kell mondanomMárton László: Nibelungok, I. felvonás
Bejelentkezés


A regisztrációhoz kattintson ide!
MegrendelésArchívumProgramokFedélzeti naplóImpresszum
Csatlakozz a facebook - oldalunkhoz!

BárkaOnlineJókai SzínházBékéscsabaNKA